zaterdag 11 november 2017

Ledenbrief 67 is uit!

Ledenbrief 67 (11 november 2017) betreft:
 • Vergunningen veehouderijen weer in Weekblad voor Deurne!
 • Wet veedichte gebieden de prullenbak in
 • Stopdestank en de Deurnese gemeenteraadsverkiezingen
 • Grootschalige mestfraude in Brabant en Limburg
 • Het is maar dat u het weet: Rabobank financierde mestfraudeurs in Brabant  
           Ledenbrief downloaden klik hier

           woensdag 12 juli 2017

           Ledenbrief 64 is uit!

           Provincie Brabant besluit tot stop op groei veestapel. 
           Volksvertegenwoordigers zwichten niet voor boerenlobby
                  Ledenbrief downloaden klik hier

                  zaterdag 8 juli 2017

                  Brabant versneld op weg naar duurzame veehouderij

                  Historisch besluit na marathondebat: Brabant versneld op weg naar duurzame veehouderij
                  DEN BOSCH - Brabant gaat versneld op weg naar duurzame veehouderij. Een historisch besluit. Er worden direct spijkers met koppen geslagen: er mogen geen nieuwe geitenbedrijven meer bij. Boeren met oude stallen moeten voor 2022 de uitstoot van ammoniak terugdringen. Jonge boeren, boeren die bijna met pensioen gaan en boeren die al veel geïnvesteerd hebben in duurzaamheid, moeten hiervoor een zetje krijgen van de provincie om niet in de knel te komen. Dit op aandringen van VVD.
                  Bron: Brabants Dagblad 8 juli 2017
                  Downloaden klik hier 

                  'Boeren die door willen, moeten door kunnen', steun voor jonge en oude boeren bij aanpak stallen
                  DEN BOSCH - Provinciale Staten hebben vrijdag ingestemd met de plannen voor een nieuwe veehouderij in Brabant. Het belangrijkste is dat verouderde stallen al in 2022 milieuvriendelijk moeten zijn in plaats van in 2028. Wel krijgen jonge boeren extra steun, wanneer ze wel mee willen met de milieumaatregelen maar niet kunnen. Dat geldt ook voor oudere boeren die geen tijd meer hebben hun investeringen terug te verdienen en een pensioengat hebben. “Als ze door willen, moeten ze door kunnen”, zei gedeputeerde Johan van den Hout.
                  Bron: Omroep Brabant 8 juli 2017
                  Downloaden klik hier

                  Staten stemmen in met maatregelen versnelling transitie veehouderij. 
                  Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben ingestemd met een maatregelenpakket voor de versnelling transitie in de veehouderijsector in Noord-Brabant. Het betreft een aanpassing van de Verordening ruimte en de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant.

                  Bij amendement hebben Provinciale Staten unaniem besloten tot een moratorium op de ontwikkeling en uitbreiding van geitenhouderijen tot 2020. Provinciale Staten hebben bij meerderheid ondernemers die deels al voldoen aan de eisen de mogelijkheid gegeven om hun bedrijfsvoering aan te passen en het college gevraagd het flankerend beleid nader uit te werken.

                  Bij de hoofdelijke stemming over de Verordening natuurbescherming stemden 32 Statenleden voor en 22 Statenleden tegen. Bij de hoofdelijke stemming over de Verordening ruimte stemden 31 Statenleden voor en 22 Statenleden tegen.
                  Bron: Brabant.nl 8 juli 2017
                  Downloaden klik hier

                  Provincie stemt in met harde milieueisen aan intensieve veehouderij in Noord-Brabant
                  Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben vrijdagnacht tegen 1 uur na een lange vergadering ingestemd met verscherpte maatregelen tegen de intensieve veehouderij. Een meerderheid van het Brabantse parlement steunt de ingrijpende plannen van het provinciebestuur om onder meer versneld de ammoniakuitstoot van veestallen te verminderen en een halt toe te roepen aan de uitbreiding van de veestapel.
                  Bron: Volkskrant.nl 8 juli 2017
                  Downloaden klik hier

                  woensdag 29 maart 2017

                  NATIONAAL DEBAT veehouderij en gezondheid, 9 maart 2017 foto's en geluidsopnamen

                  Nationaal Debat VEEHOUDERIJ EN GEZONDHEID in Deurne druk bezocht


                  In het kader van de 2e Kamerverkiezingen organiseerde het Nationaal Platform (betere gezondheid door minder vee) een nationaal verkiezingsdebat in Deurne op donderdagavond 9 maart jl. De grote zaal van Zalencentrum van Bussel puilde uit; er waren ongeveer duizend mensen aanwezig! Het bestuur van Stopdestank was betrokken bij de organisatie.                  Van de avond zijn foto's en geluids-opnamen gemaakt.
                  Afluisteren van opname:   deel I   en    deel II

                  Foto's Henk Kweens, meer foto's

                  zaterdag 11 maart 2017

                  NATIONAAL DEBAT VEEHOUDERIJ EN GEZONDHEID GROOT SUCCES

                  Het Eindhovens Dagblad berichtte op 10 maart 2017 over het in Deurne gehouden Nationaal Debat Veehouderij en Gezondheid.