zaterdag 5 december 2015

Geen uitstel elektronische monitoring luchtwassers

OMGEVINGSWEB.nl publiceerde op 24-11-2015 het volgende bericht:

Er komt geen uitstel van de verplichting om alle luchtwassers in veestallen voor 1 januari 2016 te voorzien van elektronische monitoring. Staatssecretaris Dijksma laat dit per brief weten aan de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) en Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO). LTO en NVV hadden de staatssecretaris om uitstel van de verplichting gevraagd.

Het volledige bericht lezen, klik hier

zaterdag 28 november 2015

Gezondheidsrisico’s van de veehouderij

Help mee om de gezondheidsrisico’s van de veehouderij in kaart te brengen!

In Brabant wonen veel mensen in de nabijheid van grote hoeveelheden vee. Veel Brabanders maken zich zorgen over de risico’s die dit met zich meebrengt voor hun gezondheid. Bovendien voelen zij zich vaak niet serieus genomen door de vee-industrie en de  overheid. Daarom start de Brabantse Milieufederatie een crowdfundingsactie om geld bij elkaar te krijgen voor een breed onderzoek naar de invloed van de veehouderij op de gezondheid van Brabanders. Help je mee?

Antibioticaresistentie

Biowetenschappen & Maatschappij heeft een cahier over antibioticaresistentie uitgebracht.
Dit cahier is gratis te downloaden op hun website, klik hier 

woensdag 4 maart 2015

Alarmbel huisartsen over toename resistentie bij veehouders

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Mens, Dier & Peel. Rechtstreeks naar de betreffende pagina klik hier