vrijdag 3 november 2023

Ledenbrief 109 - Enquête mestvergisters

GEEN MESTVERGISTERS IN DEURNE! 

Het gemeentebestuur van Deurne wil weten of er in Deurne draagvlak is voor de bouw van mestvergisters voor het opwekken van Biogas.
In het Weekblad voor Deurne van 19 oktober jl. hebben ze inwoners gevraagd een enquête in te vullen.
Stopdestank is faliekant tegen mestvergisting.
We hopen dat veel mensen in Deurne ons hierin steunen.
Voor meer informatie, ga naar ledenbrief 109 met de link hieronder.


GEEF JE MENING

Kopieer de onderstaande tekst, gericht aan het college van B&W, waarin u aangeeft dat u tegen mestvergisting bent en mail dat naar stopdestank@gmail.com.

U kunt er ook eigen tekst aan toevoegen.

Een eenvoudige mail waarin je aangeeft dat je tegen mestvergisters bent kan ook.


DOE HET SNEL!!!!      VOOR 8 NOVEMBER

Stuur de ledenbrief ook door naar familie, vrienden en kennissen in Deurne.

Op 9 november a.s. bieden wij de mailtjes aan de betrokken wethouders aan.


Bestuur Stopdestank Deurne


Geacht college van B&W van Deurne

Middels deze mail laat ik u weten dat ik tegen de bouw van mestvergisters ben. Mestvergisters dragen niet bij aan de energietransitie, leveren amper energie, vormen een risico voor de volksgezondheid en verontreinigen het milieu. Het echte probleem is het mestoverschot. Mestvergisters lossen dat niet op. De enige oplossing is: Minder dieren.

Naam: 

Woonplaats:


Ledenbrief 109 downloaden klik hier