zaterdag 22 maart 2014

In de fout met luchtwassers

Regelgeving luchtwassers vaak onvoldoende nageleefd
Bron: website Brabantse Milieufederatie, 20 maart 2014

De BMF signaleert dat er al geruime tijd misstanden zijn met luchtwassers bij veehouderijen. Bij controle door politie en gemeenten bleek al meerdere keren dat veel veehouderijen zich niet hielden aan de regelgeving voor de luchtwassers. Door het niet naleven van de regels is de uitstoot ammoniak in feite groter dan waar vanuit gegaan wordt bij beleidsvorming.