dinsdag 17 januari 2017

Nationaal debat ‘intensieve veehouderij en volksgezondheid’


Op 9 maart 2017 organiseert het Nationaal Burgerplatform (betere gezondheid door minder vee) en het Platform Bezorgde Artsen een nationaal debat over de risico’s van intensieve veehouderij voor de volksgezondheid. (Aspirant) Tweede Kamerleden en artsen gaan met elkaar in debat en beantwoorden vragen van het publiek. Gespreksleider is Ron Lodewijks, voormalig journalist van het Brabants Dagblad. Doel is om burgers, met het oog op de verkiezingen van 15 maart 2017, te informeren over de standpunten van de verschillende politieke partijen aangaande dit thema.

Het debat vindt plaats op
DONDERDAG 9 MAART 2017
in Zalen van Bussel
St. Jozefstraat 77
DEURNE
Aanvang 19.30u
Toegang gratis

Meer informatie volgt nog!

vrijdag 6 januari 2017

Perikelen op het Karreveld, Heibloem | Regio Leudal Nieuws

Actievoerder vd Wiel (Heibloem) schetst op heldere wijze de problematiek van de industrialisering van het buitengebied en de machteloosheid van de burger. En raadsvertegenwoordiger Wagemans lijkt met de mond vol tanden te staan. Een antwoord of een visie heeft hij niet, nu zijn partij zélf in het College zit.
Het betreffende bedrijf heeft > 9.000 varkens, enkele honderden koeien en een grote mestvergister, alles op elkaar aansluitend, verdeeld over 3 BV's, die daarom allen apart zijn vergund en beoordeeld. Een gezamenlijke milieueffectrapportage is nooit gemaakt.

Bekijk het interview klik hier 

donderdag 29 december 2016

Nieuwjaarswens

Alles van waarde is weerloos
"De aarde, ons thuis, begint meer en meer op een immense berg vuil te lijken. (…) Vaak worden er geen maatregelen genomen totdat de gezondheid van mensen onomkeerbaar is aangetast."
Paus Franciscus
Foto: Henk Kweens
Wij wensen u een waardevol en gezond nieuwjaar.
Hartelijk dank voor de samenwerking, de donaties en andere financiële ondersteuning en voor de bemoediging in het afgelopen jaar.

Bestuur Vereniging Stopdestank Deurne

maandag 19 december 2016

Brabant, wordt toch eens wakker!

Gastopinie van Ignas van Bebber in het Brabants Dagblad van 14 december 2016.
Mestverwerking is voorlopig nog een dampende bruine stip aan de horizon. Volgens artsen moeten we het probleem bij de bron aanpakken: minder vee, minder vervuiling van het milieu, minder zieke dieren en mensen.
Lees het artikel klik hier

woensdag 30 november 2016

Ledenbrief 56 is uit!

Ledenbrief 56 (november 2016) gaat in op de volgende onderwerpen:
  • Belangrijke vergadering van Provinciale Staten. Ga mee naar ’s-Hertogenbosch!
  • Geen Mestfabrieken. Bewonersgroepen en milieugroepen eisen gezonde bodem 
  • Ingezonden brief Werkgroep Behoud de Peel
  • Groei varkensbedrijven buiten landbouwontwikkelingsgebied gaat onverdroten door
  • Inspraak Stopdestank: 3e Herziening Bestemmingsplan Buitengebied
  • Hoeveel is 15 miljoen ton mest?
  • Wist u dat……
  • B&W is van plan onderstaande vergunningen te verlenen
Ledenbrief downloaden klik hier

zondag 6 november 2016

Laatste cijfers CBS (2016) met trends veestapel in de Peelregio

Overgenomen van Mens, Dier en Peel

Het aantal varkens en melkkoeien per bedrijf neemt dit jaar (2016) landelijk toe met bijna 10 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt het CBS op basis van van de jaarlijkse Meitelling onder veehouders. Mens, Dier & Peel dook in de cijfers en zette de laatste trends binnen de Peelregio op een rij. Door malaise in de markt (stagnerende afzet varkens- en pluimveevlees) tekent zich in de Peelregio een pas op de plaats af binnen de varkens- en pluimveesector. Dat geldt in mindere mate voor de zuivelsector. De geitensector blijft ondanks de Q-koorts groeien en de nertsensector krimpt voor het eerst sinds jaren. Door deze ontwikkelingen is de totale veestapel binnen de Peelregio voor het eerst sinds jaren min of meer stabiel (+73.000 dieren) en komt volgens voorlopige cijfers van het CBS dit jaar uit op circa 36,5 miljoen dieren.

Voor het gehele artikel op de website van Mens, Dier en Peel klik hier

zaterdag 9 juli 2016

Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden

NOS Nieuwsuur besteedde op donderdag 7 juli 2016 ruime aandacht aan het "Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden". Dit onderzoek werd uitgevoerd door de Rijksdienst voor de Volksgezondheid (RIVM).
De uitzendig gemist! klik hier