donderdag 27 september 2018

Ledenbrief 77 is uit!

Inhoud ledenbrief 77 (september 2018):
 • Alle ballen op de provincie.  Verkiezingsuitslag Provinciale Staten cruciaal 
 • 'Commissie Geurhinder Veehouderij’ nodigt omwonenden uit.  Onderzoek naar problemen vanwege falende luchtwassers 
 • Stichting Brabants Burgerplatform start activiteiten.  VVD, CDA en PVV afwezig, 
 • Wist u dit… ???
 • Alle getallen op een rij
    Ledenbrief downloaden klik hier

    donderdag 1 februari 2018

    Mestfraude en illegale mestverwerking

    nrc.nl: Esther Rosenberg - Joep Dohmen
                1 februari 2018
    Inval bij agrarisch bedrijf in Deurne vanwege mestfraude
    Mestfraude.  Het Loonbedrijf Gebr. Nooijen verwerkt illegaal mest en begaat milieuovertredingen, zo bleek bij de inval. Het is de derde actie van de NVWA in korte tijd in de mestsector in het zuiden van het land.
    Lees meer

    Omroep Brabant: Tobias van der Valk
                                   1 februari 2018
    Bedrijf betrapt op illegale mestverwerking en flink aantal milieuovertredingen
    DEURNE - Bij een controleactie in Deurne is een bedrijf betrapt op het illegaal verwerken van mest. Ook zijn er meerdere milieuovertredingen vastgesteld, werd er illegaal gebouwd en is er asbest gevonden.
    Lees meer

    PERSBERICHT 31 januari 2018
    Controleactie Peelland Interventie Team in de gemeente Deurne
    Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft op woensdag 31 januari, samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en waterschap Aa en Maas, een controleactie uitgevoerd op twee locaties in de gemeente Deurne, waarvan het vermoeden bestond dat er op grote schaal mest verwerkt wordt. Op de twee locaties werd geconstateerd dat er inderdaad mest verwerkt wordt, zonder dat daarvoor een omgevingsvergunning is verleend. Verder werd er een grote hoeveelheid asbest aangetroffen en was er sprake van diverse milieuovertredingen.

    zaterdag 8 juli 2017

    Brabant versneld op weg naar duurzame veehouderij

    Historisch besluit na marathondebat: Brabant versneld op weg naar duurzame veehouderij
    DEN BOSCH - Brabant gaat versneld op weg naar duurzame veehouderij. Een historisch besluit. Er worden direct spijkers met koppen geslagen: er mogen geen nieuwe geitenbedrijven meer bij. Boeren met oude stallen moeten voor 2022 de uitstoot van ammoniak terugdringen. Jonge boeren, boeren die bijna met pensioen gaan en boeren die al veel geïnvesteerd hebben in duurzaamheid, moeten hiervoor een zetje krijgen van de provincie om niet in de knel te komen. Dit op aandringen van VVD.
    Bron: Brabants Dagblad 8 juli 2017
    Downloaden klik hier 

    'Boeren die door willen, moeten door kunnen', steun voor jonge en oude boeren bij aanpak stallen
    DEN BOSCH - Provinciale Staten hebben vrijdag ingestemd met de plannen voor een nieuwe veehouderij in Brabant. Het belangrijkste is dat verouderde stallen al in 2022 milieuvriendelijk moeten zijn in plaats van in 2028. Wel krijgen jonge boeren extra steun, wanneer ze wel mee willen met de milieumaatregelen maar niet kunnen. Dat geldt ook voor oudere boeren die geen tijd meer hebben hun investeringen terug te verdienen en een pensioengat hebben. “Als ze door willen, moeten ze door kunnen”, zei gedeputeerde Johan van den Hout.
    Bron: Omroep Brabant 8 juli 2017
    Downloaden klik hier

    Staten stemmen in met maatregelen versnelling transitie veehouderij. 
    Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben ingestemd met een maatregelenpakket voor de versnelling transitie in de veehouderijsector in Noord-Brabant. Het betreft een aanpassing van de Verordening ruimte en de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant.

    Bij amendement hebben Provinciale Staten unaniem besloten tot een moratorium op de ontwikkeling en uitbreiding van geitenhouderijen tot 2020. Provinciale Staten hebben bij meerderheid ondernemers die deels al voldoen aan de eisen de mogelijkheid gegeven om hun bedrijfsvoering aan te passen en het college gevraagd het flankerend beleid nader uit te werken.

    Bij de hoofdelijke stemming over de Verordening natuurbescherming stemden 32 Statenleden voor en 22 Statenleden tegen. Bij de hoofdelijke stemming over de Verordening ruimte stemden 31 Statenleden voor en 22 Statenleden tegen.
    Bron: Brabant.nl 8 juli 2017
    Downloaden klik hier

    Provincie stemt in met harde milieueisen aan intensieve veehouderij in Noord-Brabant
    Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben vrijdagnacht tegen 1 uur na een lange vergadering ingestemd met verscherpte maatregelen tegen de intensieve veehouderij. Een meerderheid van het Brabantse parlement steunt de ingrijpende plannen van het provinciebestuur om onder meer versneld de ammoniakuitstoot van veestallen te verminderen en een halt toe te roepen aan de uitbreiding van de veestapel.
    Bron: Volkskrant.nl 8 juli 2017
    Downloaden klik hier

    woensdag 29 maart 2017

    NATIONAAL DEBAT veehouderij en gezondheid, 9 maart 2017 foto's en geluidsopnamen

    Nationaal Debat VEEHOUDERIJ EN GEZONDHEID in Deurne druk bezocht


    In het kader van de 2e Kamerverkiezingen organiseerde het Nationaal Platform (betere gezondheid door minder vee) een nationaal verkiezingsdebat in Deurne op donderdagavond 9 maart jl. De grote zaal van Zalencentrum van Bussel puilde uit; er waren ongeveer duizend mensen aanwezig! Het bestuur van Stopdestank was betrokken bij de organisatie.    Van de avond zijn foto's en geluids-opnamen gemaakt.
    Afluisteren van opname:   deel I   en    deel II

    Foto's Henk Kweens, meer foto's

    zaterdag 11 maart 2017

    NATIONAAL DEBAT VEEHOUDERIJ EN GEZONDHEID GROOT SUCCES

    Het Eindhovens Dagblad berichtte op 10 maart 2017 over het in Deurne gehouden Nationaal Debat Veehouderij en Gezondheid.

    maandag 19 december 2016

    Brabant, wordt toch eens wakker!

    Gastopinie van Ignas van Bebber in het Brabants Dagblad van 14 december 2016.
    Mestverwerking is voorlopig nog een dampende bruine stip aan de horizon. Volgens artsen moeten we het probleem bij de bron aanpakken: minder vee, minder vervuiling van het milieu, minder zieke dieren en mensen.
    Lees het artikel klik hier

    zaterdag 9 juli 2016

    Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden

    NOS Nieuwsuur besteedde op donderdag 7 juli 2016 ruime aandacht aan het "Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden". Dit onderzoek werd uitgevoerd door de Rijksdienst voor de Volksgezondheid (RIVM).
    De uitzendig gemist! klik hier