donderdag 16 februari 2017

NATIONAAL DEBAT VEEHOUDERIJ EN GEZONDHEID

UITNODIGING 

NATIONAAL DEBAT VEEHOUDERIJ EN GEZONDHEID 
In het kader van de 2e Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 organiseert het Nationaal Burgernetwerk (betere gezondheid door minder vee) een Nationaal Debat. Met medewerking van bezorgde artsen en staatssecretaris van landbouw Martijn v. Dam. 

Martijn van Dam
Iedereen is van harte welkom op Donderdag 9 maart 2017 
Zalen v. Bussel, St. Jozefstraat 77 Deurne 
van 19.30 uur tot 22.00 uur
Zaal open vanaf 19.00 uur
ENTREE GRATIS
Stopdestank zit in de coördinatiegroep van het Nationaal Burgernetwerk en is medeorganisator van dit debat
Programma klik hier 

maandag 30 januari 2017

Ledenbrief 58 is uit!

Ledenbrief 58 (januari 2017) betreft:
 • Mensen boos vanwege slechte voorlichting gemeente Deurne. Thema van de komende ledenvergadering, 
 • Nationaal verkiezingsdebat op 9 maart 2017 in Deurne. Thema: Intensieve Veehouderij en Volksgezondheid
 • Bijna de helft van de varkensbedrijven heeft geen luchtwassers
Ledenbrief downloaden klik hier

vrijdag 6 januari 2017

Perikelen op het Karreveld, Heibloem | Regio Leudal Nieuws

Actievoerder vd Wiel (Heibloem) schetst op heldere wijze de problematiek van de industrialisering van het buitengebied en de machteloosheid van de burger. En raadsvertegenwoordiger Wagemans lijkt met de mond vol tanden te staan. Een antwoord of een visie heeft hij niet, nu zijn partij zélf in het College zit.
Het betreffende bedrijf heeft > 9.000 varkens, enkele honderden koeien en een grote mestvergister, alles op elkaar aansluitend, verdeeld over 3 BV's, die daarom allen apart zijn vergund en beoordeeld. Een gezamenlijke milieueffectrapportage is nooit gemaakt.

Bekijk het interview klik hier 

maandag 19 december 2016

Brabant, wordt toch eens wakker!

Gastopinie van Ignas van Bebber in het Brabants Dagblad van 14 december 2016.
Mestverwerking is voorlopig nog een dampende bruine stip aan de horizon. Volgens artsen moeten we het probleem bij de bron aanpakken: minder vee, minder vervuiling van het milieu, minder zieke dieren en mensen.
Lees het artikel klik hier

woensdag 30 november 2016

Ledenbrief 56 is uit!

Ledenbrief 56 (november 2016) gaat in op de volgende onderwerpen:
 • Belangrijke vergadering van Provinciale Staten. Ga mee naar ’s-Hertogenbosch!
 • Geen Mestfabrieken. Bewonersgroepen en milieugroepen eisen gezonde bodem 
 • Ingezonden brief Werkgroep Behoud de Peel
 • Groei varkensbedrijven buiten landbouwontwikkelingsgebied gaat onverdroten door
 • Inspraak Stopdestank: 3e Herziening Bestemmingsplan Buitengebied
 • Hoeveel is 15 miljoen ton mest?
 • Wist u dat……
 • B&W is van plan onderstaande vergunningen te verlenen
Ledenbrief downloaden klik hier

zondag 6 november 2016

Laatste cijfers CBS (2016) met trends veestapel in de Peelregio

Overgenomen van Mens, Dier en Peel

Het aantal varkens en melkkoeien per bedrijf neemt dit jaar (2016) landelijk toe met bijna 10 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt het CBS op basis van van de jaarlijkse Meitelling onder veehouders. Mens, Dier & Peel dook in de cijfers en zette de laatste trends binnen de Peelregio op een rij. Door malaise in de markt (stagnerende afzet varkens- en pluimveevlees) tekent zich in de Peelregio een pas op de plaats af binnen de varkens- en pluimveesector. Dat geldt in mindere mate voor de zuivelsector. De geitensector blijft ondanks de Q-koorts groeien en de nertsensector krimpt voor het eerst sinds jaren. Door deze ontwikkelingen is de totale veestapel binnen de Peelregio voor het eerst sinds jaren min of meer stabiel (+73.000 dieren) en komt volgens voorlopige cijfers van het CBS dit jaar uit op circa 36,5 miljoen dieren.

Voor het gehele artikel op de website van Mens, Dier en Peel klik hier

zaterdag 9 juli 2016

Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden

NOS Nieuwsuur besteedde op donderdag 7 juli 2016 ruime aandacht aan het "Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden". Dit onderzoek werd uitgevoerd door de Rijksdienst voor de Volksgezondheid (RIVM).
De uitzendig gemist! klik hier