donderdag 14 september 2017

Ledenbrief 65 is uit!

Ledenbrief 65 (september 2017) betreft:
 • Stopdestank organiseert Deurnes landbouwdebat op 19 maart 2018 
 • Gemeentelijk toezicht op veehouderijen ver beneden peil 
 • Het stinkt in Liessel
 • Helft van alle varkens in Nederland zit in Brabant
 • Inspraak burgers in commissie- en raadsvergadering. 3e Herziening Bestemmingsplan Buitengebied Deurne
 • Elk gezinsbedrijf is een familiebedrijf, maar niet elk familiebedrijf is een gezinsbedrijf
 • Weer belastinggeld naar varkenssector en Rabobank
 • Vlees produceren voor de wereldmarkt. De waanzin van de intensieve veehouderij
 • Nederlands veen stoot steeds meer stikstof uit
 • Geknipt: - Kalverboeren voor 92 procent afhankelijk van Europese subsidies, - Rendement van luchtwassers ter discussie 
        Ledenbrief downloaden klik hier

        woensdag 12 juli 2017

        Ledenbrief 64 is uit!

        Provincie Brabant besluit tot stop op groei veestapel. 
        Volksvertegenwoordigers zwichten niet voor boerenlobby
               Ledenbrief downloaden klik hier

               zaterdag 8 juli 2017

               Brabant versneld op weg naar duurzame veehouderij

               Historisch besluit na marathondebat: Brabant versneld op weg naar duurzame veehouderij
               DEN BOSCH - Brabant gaat versneld op weg naar duurzame veehouderij. Een historisch besluit. Er worden direct spijkers met koppen geslagen: er mogen geen nieuwe geitenbedrijven meer bij. Boeren met oude stallen moeten voor 2022 de uitstoot van ammoniak terugdringen. Jonge boeren, boeren die bijna met pensioen gaan en boeren die al veel geïnvesteerd hebben in duurzaamheid, moeten hiervoor een zetje krijgen van de provincie om niet in de knel te komen. Dit op aandringen van VVD.
               Bron: Brabants Dagblad 8 juli 2017
               Downloaden klik hier 

               'Boeren die door willen, moeten door kunnen', steun voor jonge en oude boeren bij aanpak stallen
               DEN BOSCH - Provinciale Staten hebben vrijdag ingestemd met de plannen voor een nieuwe veehouderij in Brabant. Het belangrijkste is dat verouderde stallen al in 2022 milieuvriendelijk moeten zijn in plaats van in 2028. Wel krijgen jonge boeren extra steun, wanneer ze wel mee willen met de milieumaatregelen maar niet kunnen. Dat geldt ook voor oudere boeren die geen tijd meer hebben hun investeringen terug te verdienen en een pensioengat hebben. “Als ze door willen, moeten ze door kunnen”, zei gedeputeerde Johan van den Hout.
               Bron: Omroep Brabant 8 juli 2017
               Downloaden klik hier

               Staten stemmen in met maatregelen versnelling transitie veehouderij. 
               Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben ingestemd met een maatregelenpakket voor de versnelling transitie in de veehouderijsector in Noord-Brabant. Het betreft een aanpassing van de Verordening ruimte en de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant.

               Bij amendement hebben Provinciale Staten unaniem besloten tot een moratorium op de ontwikkeling en uitbreiding van geitenhouderijen tot 2020. Provinciale Staten hebben bij meerderheid ondernemers die deels al voldoen aan de eisen de mogelijkheid gegeven om hun bedrijfsvoering aan te passen en het college gevraagd het flankerend beleid nader uit te werken.

               Bij de hoofdelijke stemming over de Verordening natuurbescherming stemden 32 Statenleden voor en 22 Statenleden tegen. Bij de hoofdelijke stemming over de Verordening ruimte stemden 31 Statenleden voor en 22 Statenleden tegen.
               Bron: Brabant.nl 8 juli 2017
               Downloaden klik hier

               Provincie stemt in met harde milieueisen aan intensieve veehouderij in Noord-Brabant
               Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben vrijdagnacht tegen 1 uur na een lange vergadering ingestemd met verscherpte maatregelen tegen de intensieve veehouderij. Een meerderheid van het Brabantse parlement steunt de ingrijpende plannen van het provinciebestuur om onder meer versneld de ammoniakuitstoot van veestallen te verminderen en een halt toe te roepen aan de uitbreiding van de veestapel.
               Bron: Volkskrant.nl 8 juli 2017
               Downloaden klik hier

               woensdag 29 maart 2017

               NATIONAAL DEBAT veehouderij en gezondheid, 9 maart 2017 foto's en geluidsopnamen

               Nationaal Debat VEEHOUDERIJ EN GEZONDHEID in Deurne druk bezocht


               In het kader van de 2e Kamerverkiezingen organiseerde het Nationaal Platform (betere gezondheid door minder vee) een nationaal verkiezingsdebat in Deurne op donderdagavond 9 maart jl. De grote zaal van Zalencentrum van Bussel puilde uit; er waren ongeveer duizend mensen aanwezig! Het bestuur van Stopdestank was betrokken bij de organisatie.               Van de avond zijn foto's en geluids-opnamen gemaakt.
               Afluisteren van opname:   deel I   en    deel II

               Foto's Henk Kweens, meer foto's

               zaterdag 11 maart 2017

               NATIONAAL DEBAT VEEHOUDERIJ EN GEZONDHEID GROOT SUCCES

               Het Eindhovens Dagblad berichtte op 10 maart over het in Deurne gehouden Nationaal Debat Veehouderij en Gezondheid.

                

               vrijdag 6 januari 2017

               Perikelen op het Karreveld, Heibloem | Regio Leudal Nieuws

               Actievoerder vd Wiel (Heibloem) schetst op heldere wijze de problematiek van de industrialisering van het buitengebied en de machteloosheid van de burger. En raadsvertegenwoordiger Wagemans lijkt met de mond vol tanden te staan. Een antwoord of een visie heeft hij niet, nu zijn partij zélf in het College zit.
               Het betreffende bedrijf heeft > 9.000 varkens, enkele honderden koeien en een grote mestvergister, alles op elkaar aansluitend, verdeeld over 3 BV's, die daarom allen apart zijn vergund en beoordeeld. Een gezamenlijke milieueffectrapportage is nooit gemaakt.

               Bekijk het interview klik hier 

               maandag 19 december 2016

               Brabant, wordt toch eens wakker!

               Gastopinie van Ignas van Bebber in het Brabants Dagblad van 14 december 2016.
               Mestverwerking is voorlopig nog een dampende bruine stip aan de horizon. Volgens artsen moeten we het probleem bij de bron aanpakken: minder vee, minder vervuiling van het milieu, minder zieke dieren en mensen.
               Lees het artikel klik hier