zondag 29 mei 2016

Huisartsen vragen om slot op veestapel

Eindhovens Dagblad 23 mei 2016
Huisartsen vragen om slot op veestapel
REUSEL.
Zeven huisartsen uit Reusel-De Mierden pleiten voor een direct verbod op nieuwe stallen in Brabant. Hun patiënten worden onrustig en ook daadwerkelijk ziek van de groeiende veehouderij, zo zei Willem Sanders als woordvoerder van de huisartsen tijdens een bijeenkomst in het provinciehuis.

Huisartsen Reusel-De Mierden: STOP DE GROEI VAN DE VEESTAPEL

Spreekrecht commissie Landbouw PS N-Brabant op 20 mei 2016. Inspreker: Willem Sanders huisarts in Reusel-De Mierden.
Willem Sanders schetste de ernst van de situatie met betrekking tot intensieve veehouderij vanuit het oogpunt van volksgezondheid. Hij vroeg om een onmiddellijke stop op de groei van de veestapel. Helaas namen maar weinig politici de moeite om naar zijn verhaal te komen luisteren. De commissievergadering die volgde op de spreekbeurt van Willem Sanders werd wel druk bezocht. Veelzeggend!

Geachte leden van de provinciale staten. Graag vraag ik  aandacht voor het volgende. De toename van het aantal stallen  en met de stallen het aantal dieren veroorzaakt onrust bij onze patiënten. Deze onrust is helaas niet ongegrond. Brabant heeft de grootste veedichtheid van Nederland en zelfs van Europa. Hiernaast is Brabant de provincie met de grootste toename van de veestapel zowel absoluut als percentueel  de laatste 10 jaar.

Platform Minder Beesten: Veehouderij moet nú op slot.

Publicatie Eindhovens Dagblad 20 mei 2016. klik hier

Eén doel: minder beesten

Maria Berkers uit Deurne strijdt tegen 'de industriële veeteelt'
Eindhovens Dagblad, zaterdag 7 mei 2016.  
DOOR ROB DE BRUYN E-MAIL: R.DEBRUYN@ED.NL
DEURNE
'Uiteindelijk gaat de discussie altijd over de verdienmodellen voor de boeren." Die les leerde Maria Berkers de voorbije jaren als voorzitter van Stop de Stank. De inzet van de Deurnese vereniging is heel anders: eerst een stop op het aantal landbouwdieren, per deelgebied welteverstaan, en daarna verkleining van de veestapels. De twee uitgangspunten lijken niet samen te gaan.