zaterdag 13 maart 2021

ZORGEN RONDOM MESTFABRIEKEN IN HET BUITENGEBIED NEMEN TOE

Aan: Gedeputeerden en leden van de Provinciale Staten en de Colleges en leden van de gemeenteraden van Brabantse gemeenten

ZORGEN RONDOM MESTFABRIEKEN IN HET BUITENGEBIED NEMEN TOE

TWEE NIEUWE SCHANDALEN 

In april zal door de Provincie het “milieuonderzoek” naar mogelijke nieuwe locaties voor mestbewerking openbaar gemaakt worden. Onze zorgen hierover zijn gaandeweg groter geworden. Want in dit “milieuonderzoek” hebben de beslissers in de bestuurlijke kopgroep wel heel bijzondere keuzes gemaakt. Bij natuurgebieden komen er geen mestfabrieken. Bij de bebouwde kom van dorpen zo goed als zeker ook niet. Maar bij een woning in het buitengebied kan zomaar een mestfabriek komen. Daarvoor is géén veilige minimum afstand vastgelegd. Diverse onafhankelijke organisaties hebben de bestuurders opgeroepen om dit tekort te herstellen. Maar men lijkt doof voor de argumenten en blind voor de mogelijke gevolgen. De bestuurders daar geven nu duidelijk gehoor aan de wensen van boeren en mestverwerkers. En men laat de bewoners van het platteland in de steek.

Alles lezen, klik hier