dinsdag 19 april 2016

Nóg meer mest, nóg meer vee, provincie Brabant stop ermee!

Brabant is de meest veedichte provincie van Nederland. De vee-industrie bouwt grote mestfabrieken in Brabant om nóg meer dieren te kunnen houden. Dat leidt tot verdere aantasting van onze leefomgeving en onze gezondheid. 
Brabant heeft nu de kans te kiezen voor een stop op de groei van de veestapel. Daarom neemt het Burgerplatform Minder Beesten het initiatief tot een petitie.

De petitie kan worden getekend via: meerveestopermee.petities.nl