vrijdag 24 mei 2013

Geen Asvam - Denk mee over nieuwe bestemmingen

De meeste Deurnese politieke partijen zeiden dat ze blij waren met het besluit van de provincie. Stopdestank vraagt hen die blijdschap te vertalen in beleid door de bestemming van het perceel aan de Snoertsebaan te veranderen. De gemeenteraad is daartoe bevoegd. Geen intensieve veehouderij, maar …

Help de gemeenteraad een handje.
Welke bestemmingen moet het perceel krijgen? Wei voor koeien / schapen; biologische landbouw; natuurgebied; recreatie; boomkwekerij …; er zijn legio mogelijkheden. Het hele perceel is groter dan 5 ha. Het kan ook opgedeeld worden. Wat vindt u? Hebt u ideeën voor andere bestemmingen? Stuur ze naar Stopdestank. Wij zullen ze de gemeenteraad aanbieden. Denk mee…

Stuur uw ideeën naar Stopdestank.
Ga hiervoor naar het contactformulier.Geen ASVAM maar ook geen Swipigs

Aan de Hoogdonkseweg 6, vlakbij de Snoertsebaan, achter De Brink en hemelsbreed op nog geen 1000 meter van het perceel waarop Asvam gepland was, ligt in het verwevingsgebied Swipigs; een bedrijf met ruim 8.000 varkens.  Swipigs wil uitbreiden tot een megabedrijf met 12.500 varkens. Omdat het bouwblok niet mag worden vergroot, wil Swipigs de vorm veranderen zodat er een extra stal gebouwd kan worden. Zie de tekening hieronder. Om het bestaande bouwblok staat een ononderbroken zwarte lijn en om het nieuwe een stippellijn.

De gemeente Deurne is bereid medewerking te verlenen.
‘Bevorderen van een goede ruimtelijke ordening’ noemt de gemeente dit!