zondag 21 april 2013

Brief Peelgroepen aan PS over explosie bouwaanvragen

DE PEEL / DEN BOSCH – Het aantal bouwaanvragen voor veestallen is in het eerste kwartaal van dit jaar fors toegenomen in Brabant, zo blijkt uit cijfers die gemeenten naar de provincie hebben gezonden. De Peelregio spant de kroon met 253 aanvragen ofwel 46% op een totaal van 505 aanvragen. De oproep van de gezamenlijke Peelgroepen om dit te voorkomen, werd op 22 maart door Gedeputeerde Staten en een meerderheid van Provinciale Staten genegeerd. Om herhaling te voorkomen, hebben de Peelgroepen opnieuw een brief naar Provinciale Staten gezonden.
Voor de totale inhoud van de brief ga naar knakdeworst.nl

woensdag 17 april 2013

2.519 handtekeningen aangeboden aan de gemeenteraad

Ontwerp: Tweede herziening bestemmingsplan Buitengebied
Maandag 15 april 2013 bood Stopdestank een Open brief met 2.519 handtekeningen aan, aan de voorzitter van de commissie Omgeving, Hans van Someren. Naar aanleiding van de plannen van Asvam protesteerden de ondertekenaars tegen de overlast van de zich alsmaar uitbreidende intensieve veehouderij.
De bijeenkomst duurde van 19.30u tot 20.00u en werd bijgewoond door ongeveer 40 mensen. Ernst Jansz, een van de ondertekenaars van de brief, onderstreepte zijn handtekening met een miniconcert.
Stopdestank gaf een toelichting bij de brief. De vereniging vroeg de gemeenteraad om haar ver- antwoordelijkheid te nemen en op korte termijn het bestemmingsplan zodanig te wijzigen dat intensieve veehouderijen (groot of klein) en mestverwerking op het hele perceel aan de Snoertsebaan onmogelijk wordt. Daarnaast wil Stopdestank dat de gemeenteraad op de korst mogelijke termijn het bestemmings- plan buitengebied zodanig wijzigt dat uitbreiding van het aantal beesten in Deurne onmogelijk is.

De heer van Someren nam de Open brief en de handtekeningen in ontvangst en zei dat de boodschap duidelijk was en dat die zeker aankomt bij de Deurnese politici. Via de griffie zorgt hij dat de Open brief en de toelichting onder de aandacht worden gebracht bij alle raadsleden.

De volledige toelichting is hier te downloaden

woensdag 10 april 2013

Aanbieding 2.519 handtekeningen aan de gemeenteraad van Deurne

Ernst Jansz onderstreept zijn handtekening muzikaal
Op 15 april 2013 biedt Stopdestank de gemeenteraad van Deurne een Open Brief met 2519 handtekeningen aan tegen de vestiging van intensieve veehouderijen aan de Snoertsebaan. Voorafgaand aan de vergadering van de commissie "Omgeving" neemt commissievoorzitter Hans van Someren namens de gemeenteraad de brief en de handtekeningen in ontvangst.

Gemeenteraad aan zet
De provincie heeft besloten de gronden aan de Snoertsebaan niet aan Asvam te verkopen. Nu is de gemeenteraad aan zet. Stopdestank vraagt de raad om te voorkomen dat er aan de Snoertsebaan nieuwe bedrijven komen voor intensieve veehouderij.