vrijdag 17 juni 2022

Ledenbrief 101 met brieven aan de Minister en Staatssecretaris

Brieven aan de minister en staatssecretaris 
Een ledenbrief waarin we terug kijken op de uitzendingen van Zembla en vooruit kijken naar verdere actie.
Via de links op bladzijde 1 kunt u de beide uitzendingen van Zembla terug kijken en de podcast beluisteren.
Dat Wet Geurhinder Veehouderij (WGV) niet deugt, heeft Zembla overtuigend aangetoond.

Op 10 juni 2022 werden de kabinetsplannen bekend om de stikstofuitstoot ook in de Peelregio fors te verminderen.
Het lijkt ons logisch dat provincies en gemeenten met onmiddellijke ingang geen nieuwe vergunningen meer afgeven voor bouw of uitbreiding van veehouderijen. Anders is het dweilen met de kraan open.
Dan staat de geloofwaardigheid van de plannen op het spel en kost het straks nog meer gemeenschapsgeld (subsidie) om bedrijven op te kopen of in te krimpen.

Daarom willen we dat de minister en de staatssecretaris een moratorium instellen; een onmiddellijke stop op het afgeven van vergunningen voor intensieve veehouderijen.
Daarvoor moeten burgers in actie komen. Massaal.

In de bijlage treft u twee brieven aan. Eén aan Henk Staghouwer, Minister van Landbouw en één aan Vivianne Heijnen, Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. De inhoud van de brieven is identiek.

We vragen u de beide brieven te ondertekenen met uw naam en woonplaats en eventueel een korte persoonlijke boodschap aan de politici wilt toevoegen.
In de ledenbrief staat op pagina 2 hoe u dat kunt doen.

Doe mee en vraag mensen in uw omgeving dat ook te doen.

Ook elders in Brabant schrijven burgers soortgelijke brieven.
Alle brieven worden over enige tijd met veel tamtam aangeboden aan de bewindslieden.
Het Brabants Burgerplatform coördineert.
Zembla is van de partij.
Ledenbrief 101 downloaden klik hier 
Brief aan de minister klik hier                          
Brief aan de staatssecretaris klik hier

vrijdag 6 mei 2022

ZEMBLA Stank en strijd

Op donderdag 28 april zond ZEMBLA het 1ste deel uit van de tweeluik Stank en strijd over Deurne. 

Uitzending bekijken: 

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/stank-en-strijd-deel-1

Op donderdag 5 mei zond ZEMBLA het 2e deel uit.

Uitzending bekijken:

https://www.npostart.nl/zembla/05-05-2022/BV_101407359 

zaterdag 15 januari 2022

Bezwaar tegen uitbreiding veehouderij Hanenbergweg 9 in Deurne.

Veehouder in Deurne mag uitbreiden met 84.000 vleeskuikens. In totaal komen er dan 130.000 vleeskuikens op het adres Hanenbergweg 9

Stopdestank en omwonenden maken bezwaar!

Stopdestank en omwonenden maken bezwaar tegen het "ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning Hanenbergweg 9 te Deurne" en hebben een zienswijze ingediend.

Zienswijze Stopdestank klik hier

Lees ook het artikel van Daphne Broers in het ED > d.d. 02-12-21. klik hier

donderdag 23 december 2021

Ledenbrief 97 is uit!

  Inhoud ledenbrief 97 (december 2021):

  • Nieuwjaarswens
  • Vergunning voor 3.750 varkens aan Donschotseweg 12a
  1. Oude varkensstallen
  2. Volksgezondheid en leefbaarheid in gevaar
  3. B&W: ‘advies van de GGD niet nodig’
  4. Stankoverlast
  5. Huidige situatie
  6. Aangevraagde vergunning
  7. Alle zienswijzen ter zijde geschoven
  • Deur wagenwijd open voor uitbreiding veestapel. Gemeente laat lege vergunningen in stand!
  1. Lege vergunningen worden verhandeld
  2. Zorgplicht
       Ledenbrief 97 downloaden klik hier

       donderdag 21 oktober 2021

       Ledenbrief 96 is uit!

        Inhoud ledenbrief 96 (oktober 2021):

       • 10 jaar Stopdestank
       • Gemeenteraadsverkiezingen 2022
       • Duitse milieuprijs voor Hans Joosten
       • Brabants Burgerplatform - Tien tips voor de gemeenteraadsverkiezingen
            Ledenbrief 96 downloaden klik hier

            10 jaar Stopdestank

            zaterdag 13 maart 2021

            ZORGEN RONDOM MESTFABRIEKEN IN HET BUITENGEBIED NEMEN TOE

            Aan: Gedeputeerden en leden van de Provinciale Staten en de Colleges en leden van de gemeenteraden van Brabantse gemeenten

            ZORGEN RONDOM MESTFABRIEKEN IN HET BUITENGEBIED NEMEN TOE

            TWEE NIEUWE SCHANDALEN 

            In april zal door de Provincie het “milieuonderzoek” naar mogelijke nieuwe locaties voor mestbewerking openbaar gemaakt worden. Onze zorgen hierover zijn gaandeweg groter geworden. Want in dit “milieuonderzoek” hebben de beslissers in de bestuurlijke kopgroep wel heel bijzondere keuzes gemaakt. Bij natuurgebieden komen er geen mestfabrieken. Bij de bebouwde kom van dorpen zo goed als zeker ook niet. Maar bij een woning in het buitengebied kan zomaar een mestfabriek komen. Daarvoor is géén veilige minimum afstand vastgelegd. Diverse onafhankelijke organisaties hebben de bestuurders opgeroepen om dit tekort te herstellen. Maar men lijkt doof voor de argumenten en blind voor de mogelijke gevolgen. De bestuurders daar geven nu duidelijk gehoor aan de wensen van boeren en mestverwerkers. En men laat de bewoners van het platteland in de steek.

            Alles lezen, klik hier

            zaterdag 20 februari 2021

            Ledenbrief 91 is uit!

            In ledenbrief 91 aandacht voor de stankmelder.  

            Brabants Burgerplatform heeft een stankmelder (App) ontwikkeld waarmee je kunt melden waar het stinkt, waardoor het stinkt en hoe erg de stank is. 

            Op een kaart worden de meldingen per vierkante kilometervlak weergegeven. 

            Meldingen zijn anoniem. De kaart is openbaar.

            Ledenbrief downloaden klik hier

            RTL Nieuws besteedde hier aandacht aan: 18-02-2021 

            In De Gelderlander stonden de volgende artikelen: 18-02-2021 en 19-02-2021

                   

                      Stank melden klik op de afbeelding                             Actuele en interactieve kaart klik op de afb.