vrijdag 17 juni 2022

Ledenbrief 101 met brieven aan de Minister en Staatssecretaris

Brieven aan de minister en staatssecretaris 
Een ledenbrief waarin we terug kijken op de uitzendingen van Zembla en vooruit kijken naar verdere actie.
Via de links op bladzijde 1 kunt u de beide uitzendingen van Zembla terug kijken en de podcast beluisteren.
Dat Wet Geurhinder Veehouderij (WGV) niet deugt, heeft Zembla overtuigend aangetoond.

Op 10 juni 2022 werden de kabinetsplannen bekend om de stikstofuitstoot ook in de Peelregio fors te verminderen.
Het lijkt ons logisch dat provincies en gemeenten met onmiddellijke ingang geen nieuwe vergunningen meer afgeven voor bouw of uitbreiding van veehouderijen. Anders is het dweilen met de kraan open.
Dan staat de geloofwaardigheid van de plannen op het spel en kost het straks nog meer gemeenschapsgeld (subsidie) om bedrijven op te kopen of in te krimpen.

Daarom willen we dat de minister en de staatssecretaris een moratorium instellen; een onmiddellijke stop op het afgeven van vergunningen voor intensieve veehouderijen.
Daarvoor moeten burgers in actie komen. Massaal.

In de bijlage treft u twee brieven aan. Eén aan Henk Staghouwer, Minister van Landbouw en één aan Vivianne Heijnen, Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. De inhoud van de brieven is identiek.

We vragen u de beide brieven te ondertekenen met uw naam en woonplaats en eventueel een korte persoonlijke boodschap aan de politici wilt toevoegen.
In de ledenbrief staat op pagina 2 hoe u dat kunt doen.

Doe mee en vraag mensen in uw omgeving dat ook te doen.

Ook elders in Brabant schrijven burgers soortgelijke brieven.
Alle brieven worden over enige tijd met veel tamtam aangeboden aan de bewindslieden.
Het Brabants Burgerplatform coördineert.
Zembla is van de partij.
Ledenbrief 101 downloaden klik hier 
Brief aan de minister klik hier                          
Brief aan de staatssecretaris klik hier