zondag 1 september 2019

Ledenbrief 83 is uit!

Inhoud ledenbrief 83 (augustus 2019):
 • Woensdag 25 september 2019, een avond met stof tot nadenken
 • PLANNEN VOOR MESTFABRIEKEN IN BRABANTSE BUITENGEBIED - Ook gemeente Deurne in beeld
 • RAADSINFORMATIEBRIEF OVER ONTWIKKELING VEEHOUDERIJ DEURNE - Cijfers van de afgelopen 12 jaar (2007 tot 2019)
 • Schrijf Tweede Kamerleden een brief - Debat over stankoverlast in de Tweede Kamer
 • Stankklachten - Ingekomen berichten
 • Raad van State zet streep door rekenmethode uitstoot stikstof (PAS) - Vergunningverlening ligt voorlopig stil
     Ledenbrief downloaden klik hier