maandag 30 januari 2017

Ledenbrief 58 is uit!

Ledenbrief 58 (januari 2017) betreft:
  • Mensen boos vanwege slechte voorlichting gemeente Deurne. Thema van de komende ledenvergadering, 
  • Nationaal verkiezingsdebat op 9 maart 2017 in Deurne. Thema: Intensieve Veehouderij en Volksgezondheid
  • Bijna de helft van de varkensbedrijven heeft geen luchtwassers
Ledenbrief downloaden klik hier

vrijdag 6 januari 2017

Perikelen op het Karreveld, Heibloem | Regio Leudal Nieuws

Actievoerder vd Wiel (Heibloem) schetst op heldere wijze de problematiek van de industrialisering van het buitengebied en de machteloosheid van de burger. En raadsvertegenwoordiger Wagemans lijkt met de mond vol tanden te staan. Een antwoord of een visie heeft hij niet, nu zijn partij zélf in het College zit.
Het betreffende bedrijf heeft > 9.000 varkens, enkele honderden koeien en een grote mestvergister, alles op elkaar aansluitend, verdeeld over 3 BV's, die daarom allen apart zijn vergund en beoordeeld. Een gezamenlijke milieueffectrapportage is nooit gemaakt.

Bekijk het interview klik hier