woensdag 12 juli 2017

Ledenbrief 64 is uit!

Provincie Brabant besluit tot stop op groei veestapel. 
Volksvertegenwoordigers zwichten niet voor boerenlobby
                Ledenbrief downloaden klik hier