woensdag 30 november 2016

Ledenbrief 56 is uit!

Ledenbrief 56 (november 2016) gaat in op de volgende onderwerpen:
  • Belangrijke vergadering van Provinciale Staten. Ga mee naar ’s-Hertogenbosch!
  • Geen Mestfabrieken. Bewonersgroepen en milieugroepen eisen gezonde bodem 
  • Ingezonden brief Werkgroep Behoud de Peel
  • Groei varkensbedrijven buiten landbouwontwikkelingsgebied gaat onverdroten door
  • Inspraak Stopdestank: 3e Herziening Bestemmingsplan Buitengebied
  • Hoeveel is 15 miljoen ton mest?
  • Wist u dat……
  • B&W is van plan onderstaande vergunningen te verlenen
Ledenbrief downloaden klik hier

zondag 6 november 2016

Laatste cijfers CBS (2016) met trends veestapel in de Peelregio

Overgenomen van Mens, Dier en Peel

Het aantal varkens en melkkoeien per bedrijf neemt dit jaar (2016) landelijk toe met bijna 10 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt het CBS op basis van van de jaarlijkse Meitelling onder veehouders. Mens, Dier & Peel dook in de cijfers en zette de laatste trends binnen de Peelregio op een rij. Door malaise in de markt (stagnerende afzet varkens- en pluimveevlees) tekent zich in de Peelregio een pas op de plaats af binnen de varkens- en pluimveesector. Dat geldt in mindere mate voor de zuivelsector. De geitensector blijft ondanks de Q-koorts groeien en de nertsensector krimpt voor het eerst sinds jaren. Door deze ontwikkelingen is de totale veestapel binnen de Peelregio voor het eerst sinds jaren min of meer stabiel (+73.000 dieren) en komt volgens voorlopige cijfers van het CBS dit jaar uit op circa 36,5 miljoen dieren.

Voor het gehele artikel op de website van Mens, Dier en Peel klik hier