woensdag 30 november 2016

Ledenbrief 56 is uit!

Ledenbrief 56 (november 2016) gaat in op de volgende onderwerpen:
  • Belangrijke vergadering van Provinciale Staten. Ga mee naar ’s-Hertogenbosch!
  • Geen Mestfabrieken. Bewonersgroepen en milieugroepen eisen gezonde bodem 
  • Ingezonden brief Werkgroep Behoud de Peel
  • Groei varkensbedrijven buiten landbouwontwikkelingsgebied gaat onverdroten door
  • Inspraak Stopdestank: 3e Herziening Bestemmingsplan Buitengebied
  • Hoeveel is 15 miljoen ton mest?
  • Wist u dat……
  • B&W is van plan onderstaande vergunningen te verlenen
Ledenbrief downloaden klik hier