woensdag 12 februari 2014

VVD, CDA en PVV versoepelen fijnstofnorm veehouderij

’s-Hertogenbosch, 9 februari 2014
Antoinette Knoet
Dat VVD en CDA het economisch belang van boeren belangrijker vinden dan de volksgezondheid is niet nieuw. Boeren zijn voor hen belangrijke kiezers en daarom net iets belangrijker dan andere mensen. Dat de PVV de linkse partijen in de politiek dwars wil zitten, is evenmin nieuw. Maar dat dat ten koste gaat van de volksgezondheid van Brabanders gaat wel heel ver. Afgelopen vrijdag versoepelde een gelegenheidscoalitie van VVD, CDA en PVV de fijnstofnorm voor de veehouderij.

Het debat in Provinciale Staten ging vrijdag (7-2-2014) over de veehouderij. Politiek, boeren en milieuorganisaties zijn in het zogenoemde Brabantberaad al jaren op zoek naar een duurzame Brabantse veehouderij. Een veehouderij die gezond is voor omwonenden en die kansen biedt aan boeren die rekening houden met hun omgeving.
Dat betekent onderhandelen en compromissen sluiten. Vrijdag werd het resultaat daarvan voorgelegd aan Provinciale Staten in de vorm van een nieuwe Verordening ruimte.

In die Verordening krijgen boeren die duurzaam produceren de kans om hun bedrijf verder te ontwikkelen. Sinds september 2013 mochten ze in Brabant immers geen nieuwe plannen meer indienen. De Verordening is strenger voor boeren en stelt allerlei eisen om overlast in de omgeving te voorkomen. Voor de PvdA staat de gezondheid van mensen voorop. Daarom had het van ons nog strenger gemogen, vooral in de overbelaste gebieden.

Brabant heeft verschillende door veehouderij overbelaste gebieden. Het gaat vooral om de Peel, de Kempen en de Baronie. In die gebieden zijn er zoveel boeren en grote agrarische ondernemingen dat het voor mensen niet meer gezond is. De stank is te erg en de zorgen over de gezondheid zijn terecht groot. De Q-koorts is nog lang niet vergeten en er bestaat geen garantie dat zoiets niet opnieuw gebeurt. Dierziekten komen via fijnstof bij mensen terecht. Daarom is het zo ontzettend belangrijk om te zorgen dat er zomin mogelijk fijnstof uit de veebedrijven in de lucht komt.

In de nieuwe Verordening was geregeld dat de veebedrijven de stank en de fijnstof moeten verminderen – de fijnstof zelfs iets meer dan de wettelijke norm. De VVD en het CDA wilden het de boeren gemakkelijker maken en deze strengere norm schrappen. Het zou juridisch niet houdbaar zijn, was het argument. Dat is wat ons betreft nog maar de vraag en daarom hadden we het graag aan de  rechter voorgelegd. In de overbelaste gebieden van Brabant wordt de wettelijke norm nu al vele dagen per jaar overschreden. Ook daar willen wij de rechter wel eens over horen. Bovendien: waarom zouden we goed overleg tussen politiek, boeren en milieuorganisaties op deze manier doorkruisen? Gelukkig hebben VVD en CDA samen geen meerderheid in Provinciale Staten.

Maar het venijn van het debat zat in de staart, bij de stemmingen. De hele dag had de PVV mooie sier gemaakt bij de vele aanwezige bezorgde burgers. De overlast van boeren moest stoppen, want bewoners hebben recht op een gezonde omgeving, zo was consequent het verhaal. Maar toen na twaalf uur debatteren de publieke tribune leeg was, waren die burgers opeens niet zo belangrijk meer. De PVV stemde mee met CDA en VVD waardoor er ineens een meerderheid was voor het versoepelen van de fijnstofnorm.

Als PvdA hebben we na de stemming over de fijnstofnorm het debat onderbroken en geprobeerd de stemming te herzien. Die bereidheid bleek er niet te zijn. Als PvdA willen we onze nek uitsteken voor een gezonde veehouderij. Het debat van vrijdag had daartoe een mooie aanzet kunnen zijn, maar CDA, VVD en PVV hebben het belang van boeren voorop gezet. Daardoor staat volksgezondheid nog steeds niet bovenaan de agenda.

Antoinette Knoet Statenlid PvdA