zaterdag 1 februari 2014

Informatie over de veehouderij in Brabant

De volgende artikelen zijn overgenomen van de website "Knakdeworst" van de stichting Mens, Dier & Peel

Pluimvee- en varkensbedrijven in Brabant te dicht bij elkaar
DE PEEL - Ruim 90 procent van alle pluimveebedrijven in Brabant is gevestigd binnen een afstand van 1.000 meter ten opzichte van een nabijgelegen varkensbedrijf. Omgekeerd bevindt 69 procent van alle varkenshouderijen zich binnen een straal van 1.000 meter van een pluimveebedrijf. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert in een rapport om minimaal een afstand van 1 tot 2 kilometer tussen bedrijven met pluimvee en varkens aan te houden. Dit in verband met het risico op verspreiding van dierziekten en het ontstaan van zoönosen. Dat zijn ziekten die kunnen overspringen van dieren op mensen. De gezamenlijke bewoners- en milieugroepen uit de Peel stellen vast dat in de plannen van de provincie over aanpak van de intensieve veehouderij géén of onvoldoende rekening is gehouden met de veedichtheid en mix van diersoorten op korte afstand van elkaar.  
Lees verder >

Voorstel aanpak veehouderij: ‘Wankel en boterzacht’
DE PEEL - Zo wankel als een ei en boterzacht. Dat is het voorstel voor de ‘aanpak van de veehouderij’ dat Gedeputeerde Staten van Brabant donderdag 23 januari naar Provinciale Staten heeft gestuurd. De inkt was nog niet droog of Nol Verdaasdonk (directeur van de Brabantse Milieufederatie) en Herman van Ham (Boerenbond ZLTO) bestreden elkaar over de gevolgen van het voorstel. De gezamenlijke Peelgroepen waarschuwen andermaal: de provincie en deelnemende partijen presenteren dit voorstel als een keerpunt, maar de uitwerking is zo onduidelijk en marginaal dat de boel nog verder uit de hand dreigt te lopen.

Peelregio heeft allerhoogste veedichtheid van Europa 
DE PEEL - Grote delen van Brabant, met name de Peel en Kempen, zijn gebieden met de allerhoogste veedichtheid van Europa. Zelfs wereldwijd zijn er maar weinig regio’s waar meer dieren per km2 worden gehouden. Tot die constatering komen de bewoners- en milieugroepen in de Peel aan de hand van een vergelijking van gegevens van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) aangevuld met statistische data uit onder meer Nederland (CBS), Duitsland, Denemarken, België, Frankrijk en Spanje.