donderdag 7 november 2013

Avond over Mestfabrieken geslaagd !!

De informatieavond over mestfabrieken op 4 november 2013 trok circa driehonderd belangstellenden; de bijeenkomst was een succes.

De sprekers Wim Verbruggen en Prof. Dr. Lucas Reijnders vonden aandachtig gehoor voor hun presentaties: Mestfabrieken in Deurne / Bio - industrie in de Peel. Beide kwamen tot de conclusie dat een structurele oplossing van het mestoverschot alleen gevonden kan worden in vermindering van het aantal dieren.

Wim Verbruggen verwoordde het zo:
  • De echt duurzame oplossing is: Brabant leefbaar, Minder beesten
Lucas Reijnders kwam tot de volgende conclusies: 
  • Besproken opties wegwerken ‘mestoverschot’ ( Biogasproductie en ontwatering ) vallen in categorie ecologische waanzin
  • Niet mestverwerking maar verkleining veestapel is de logische weg naar beperking ‘mestoverschot’
  • Dus: geen afschaffing ‘dierproductierechten’ maar  minder ‘dierproductierechten’
Na de presentaties was er gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers. Hiervan werd druk gebruik gemaakt en dit leverde een levendige discussie op.

De presentatie kunt u downloaden: Wim Verbruggen *)  /   Lucas Reijnders
Voor de tekst van de inleiding en het slotwoord van SdS klik hier 

*) bestand eerst opslaan en dan openen.