dinsdag 9 juli 2013

Swipigs op agenda gemeenteraad

Stopdestank wil Swipigs op agenda van gemeenteraad

Burgers in Deurne hebben zich massaal verzet tegen de komst van Asvam, een megabedrijf met 17.000 varkens. De actie was gericht tegen de provincie want de grond aan de Snoertsebaan was eigendom van de provincie Brabant. Het protest van burgers werd gehoord; de provincie besloot de grond niet aan Asvam te verkopen.
Nu wil Swipigs aan de Hoogdonkseweg  (vlak bij de Snoertsebaan) uitbreiden tot een megabedrijf met 12.500 varkens. In dit geval moet de gemeente Deurne beslissen.

De gemeenteraad heeft het laatste woord

Swipigs, ROBA en ook het CDA vinden dat de gemeenteraad geen uitspraak hoeft te doen over de plannen van Swipigs. Zij vinden dat B. en W. moeten beslissen.
Gelukkig zijn er politieke partijen die hun oren niet dichtstoppen voor de stem van de burgers. Partij van de Arbeid, Doe! en Progressief Akkoord vragen het College de plannen van Swipigs aan de gemeenteraad voor te leggen. Ze gaan niet met de rug naar de kiezers staan; ze willen verantwoording afleggen aan de mensen die hen gekozen hebben.


Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Burgers willen weten welke standpunten de verschillende partijen innemen;
ze gaan immers in het voorjaar van 2014 naar de stembus om een
nieuwe gemeenteraad te kiezen.

Geen opmerkingen: