donderdag 13 juni 2013

Stop uitbreiding Swipigs

Geen 12.500 varkens aan de Hoogdonkseweg!

Swipigs aan de Hoogdonkseweg in Liessel overschrijdt al jaren de geurnormen. De gemeente treedt niet op. Sterker nog: het College wil Swipigs een vergunning verlenen voor de bouw van een nieuwe stal voor 4000 varkens. Swipigs Beheer B.V. wil op deze locatie in totaal zo’n 12.500 varkens gaan houden.

De bulkwagen geeft een indruk van de grootte van enkele al bestaande stallen
Knippen en plakken

Uitbreiden van het bouwblok is verboden. Dus werd er een list verzonnen. Wat nu een nagenoeg rechthoekig bouwblok is, wordt in de plannen omgetoverd tot een grillig bouwblok waarvan de grens precies op de muren van de stallen loopt. De overblijvende ruimte wordt ‘aan elkaar geplakt’ en daarop kan een nieuwe stal gebouwd worden voor 4000 varkens. (zie tekening)


Het plan is in strijd met:

- gelijke behandeling van alle burgers
- een goede ruimtelijke ordening
- het advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
- de eisen die de wet stelt aan een ‘duurzame locatie’
- de adviezen van de GGD
- de natuurbeschermingswet
- de adviezen van de rijksoverheid
en  het is vooral ook in strijd met leefbaarheid, met volksgezondheid en met bescherming van het milieu. Volksvertegenwoordigers  neem uw verantwoordelijk en draag zorg voor alle burgers.
STOP  SWIPIGS!

Meer informatie over dit onderwerp vindt u in ledenbrief 22 (juni 2013)