vrijdag 24 mei 2013

Geen ASVAM maar ook geen Swipigs

Aan de Hoogdonkseweg 6, vlakbij de Snoertsebaan, achter De Brink en hemelsbreed op nog geen 1000 meter van het perceel waarop Asvam gepland was, ligt in het verwevingsgebied Swipigs; een bedrijf met ruim 8.000 varkens.  Swipigs wil uitbreiden tot een megabedrijf met 12.500 varkens. Omdat het bouwblok niet mag worden vergroot, wil Swipigs de vorm veranderen zodat er een extra stal gebouwd kan worden. Zie de tekening hieronder. Om het bestaande bouwblok staat een ononderbroken zwarte lijn en om het nieuwe een stippellijn.

De gemeente Deurne is bereid medewerking te verlenen.
‘Bevorderen van een goede ruimtelijke ordening’ noemt de gemeente dit!