vrijdag 24 mei 2013

Geen Asvam - Denk mee over nieuwe bestemmingen

De meeste Deurnese politieke partijen zeiden dat ze blij waren met het besluit van de provincie. Stopdestank vraagt hen die blijdschap te vertalen in beleid door de bestemming van het perceel aan de Snoertsebaan te veranderen. De gemeenteraad is daartoe bevoegd. Geen intensieve veehouderij, maar …

Help de gemeenteraad een handje.
Welke bestemmingen moet het perceel krijgen? Wei voor koeien / schapen; biologische landbouw; natuurgebied; recreatie; boomkwekerij …; er zijn legio mogelijkheden. Het hele perceel is groter dan 5 ha. Het kan ook opgedeeld worden. Wat vindt u? Hebt u ideeën voor andere bestemmingen? Stuur ze naar Stopdestank. Wij zullen ze de gemeenteraad aanbieden. Denk mee…

Stuur uw ideeën naar Stopdestank.
Ga hiervoor naar het contactformulier.