woensdag 17 april 2013

2.519 handtekeningen aangeboden aan de gemeenteraad

Ontwerp: Tweede herziening bestemmingsplan Buitengebied
Maandag 15 april 2013 bood Stopdestank een Open brief met 2.519 handtekeningen aan, aan de voorzitter van de commissie Omgeving, Hans van Someren. Naar aanleiding van de plannen van Asvam protesteerden de ondertekenaars tegen de overlast van de zich alsmaar uitbreidende intensieve veehouderij.
De bijeenkomst duurde van 19.30u tot 20.00u en werd bijgewoond door ongeveer 40 mensen. Ernst Jansz, een van de ondertekenaars van de brief, onderstreepte zijn handtekening met een miniconcert.
Stopdestank gaf een toelichting bij de brief. De vereniging vroeg de gemeenteraad om haar ver- antwoordelijkheid te nemen en op korte termijn het bestemmingsplan zodanig te wijzigen dat intensieve veehouderijen (groot of klein) en mestverwerking op het hele perceel aan de Snoertsebaan onmogelijk wordt. Daarnaast wil Stopdestank dat de gemeenteraad op de korst mogelijke termijn het bestemmings- plan buitengebied zodanig wijzigt dat uitbreiding van het aantal beesten in Deurne onmogelijk is.

De heer van Someren nam de Open brief en de handtekeningen in ontvangst en zei dat de boodschap duidelijk was en dat die zeker aankomt bij de Deurnese politici. Via de griffie zorgt hij dat de Open brief en de toelichting onder de aandacht worden gebracht bij alle raadsleden.

De volledige toelichting is hier te downloaden